Sukcesy w realizacji wielkich projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych stawia Zamość w gronie liderów wśród miast pozycjonujących swój rozwój w nowoczesnych sektorach gospodarki oraz w turystyce.

To miasto gotowe na nowych mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą, konsekwentnie stwarzające efektywne warunki dla działań inwestycyjnych firm lokalnych i kapitału zewnętrznego.

Potencjał Zamościa - potencjał Lubelszczyzny

1. POŁOŻENIE

Bliskość granicy z Ukrainą, wschodniej granicy Unii Europejskiej

- niewątpliwym atutem miasta jest transgraniczne położenie na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych m.in. drogi krajowej S-17 łączącej Warszawę ze Lwowem, będącej fragmentem korytarza transportowego Via Intermare, PKP Linii Hutniczej-Szerokotorowej łączącej górny Śląsk z rosyjskim systemem kolejowym a także bliskość międzynarodowego lotniska w Świdniku stwarza unikalne warunki do obsługi handlu międzynarodowego i tranzytu, organizacji centrów logistycznych oraz prowadzenia działalności opartej na kooperacji z rynkami wschodnimi.

2. LUDZIE

Korzystna struktura wiekowa - przewaga ludności w wieku produkcyjnym, duży kapitał społeczny rozwijany w oparciu o miejscowe uczelnie wyższe i szkoły zawodowe

- podstawą funkcjonowania lokalnej gospodarki jest jej innowacyjność kształtowana z jednej strony przez przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności nowoczesne technologie i innowacje z drugiej strony szkoły zawodowe i wyższe kształcące absolwentów odpowiadających wymaganiom rynku pracy, współpracujące z ośrodkami badawczymi, gwarantując transfer wiedzy.

3. GOSPODARKA

Region o należy do jednego z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawczym w sektorze rolno-spożywczym.

- Zamość wnosi również do swej specyfiki tradycje związane z przemysłem drzewnym i meblarskim. Gospodarka regionu to także przemysł chemiczny, metalowy, maszynowy- w tym przemysł lotniczy.

4. TURYSTYKA

Miasto o unikalnych walorach historycznych i architektonicznych - UNESCO. Rosnąca wartość Miasta jako marki turystycznej.

- Jednym z głównych potencjałów rozwojowych miasta jest dynamicznie rozwijający się rynek usług turystycznych, zabytki klasy "0", przeprowadzona kompleksowa rewitalizacja zespołu starowiejskiego. 

Przedsiębiorcom poszukującym dogodnej lokalizacji dla działań biznesowych Zamość oferuje ponad 40 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ramach Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Dynamiczny rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki miasta, stawiającej na promocję gospodarczą i stwarzającej dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

- Uchwała  V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy

Uchwała XX/249/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość

 

Przedsiębiorcom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta, w tym w Zamojskiej Strefie Aktywności Gospodarczej czy Zamojskiej Podstrefie Ekonomicznej Zamość ma do zaoferowania:

  • proinwestycyjną politykę władz samorządowych ukierunkowaną na realizację inwestycji infrastrukturalnych stwarzających dogodne warunki do lokowania inwestycji,
  • stabilną politykę finansów publicznych miasta - prorozwojowy budżet,
  • pomoc w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr,
  • bliskość granicy z Ukrainą - wschodniej granicy Unii Europejskiej,
  • dostęp do szerokiego toru PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej,
  • bliskość Portu Lotniczego Lublin w Świdniku,
  • wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem,
  • współpracę z wyższymi uczelniami prowadzącymi badania i projekty naukowe oparte na nowoczesnych technologiach,
  • dynamicznie rozwijający się rynek usług turystycznych - miasto odwiedza rocznie ponad 200 tys. turystów,
  • rozwiniętą sieć organizacji pozarządowych i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców.

Prezentacja oferty gospodarczej