Ponad 43 hektary uzbrojonych gruntów inwestycyjnych na terenie miasta zyskało status Strefy Aktywności Gospodarczej. Powstanie Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenach inwestycyjnych miasta Zamość, a co za tym idzie zmniejszenia stopy bezrobocia.

Kryterium możliwości zakupu gruntu na terenie Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej będzie tworzenie nowych miejsc pracy w obszarach produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania i magazynowania. Zamojska Strefa Aktywności Gospodarczej jest miejscem, gdzie inwestorzy mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości do 4 lat zgodnie z uchwałami Rady Miasta Zamość. W przypadku utworzenia 10 nowych miejsc pracy zwolnienie podatkowe obowiązywać będzie przez rok czasu, 15 nowych miejsc pracy to zwolnienie na dwa lata, a 20 i 25 nowych miejsc pracy – zwolnienie z podatku od nieruchomości odpowiednio na 3 i 4 lata.

Tereny Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obszarowo są tożsame z terenami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK” MIELEC – Podstrefa Zamość, są one uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz posiadają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający realizację na nich inwestycji w zakresie produkcji i usług.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działek dostępne są w zakładce "Nieruchomości inwestycyjne".