Zamojskie Forum Gospodarcze to organizowane od 2011 roku cykliczne spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Forum jest platformą wymiany myśli i dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami gosapodarczymi miasta i regionu.

Podczas trzech edycji Forum Gospodarczego podejmowane były tematy związane z inwestycjami w Zamościu, szkolnictwem zawodowym czy perspektywami rozwoju miasta i regionu w kontekście nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Tematem III Zamojskiego Forum Gospodarczego, które 10 maja 2013 r. odbyło się w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy", były wyzwania dla miasta i regionu w kontekście nowego okresu programowania UE na lata 2014 - 2020 oraz między innymi opracowywanej strategii rozwoju województwa lubelskiego.

II Zamojskie Forum Gospodarcze odbyło się 18 kwietnia 2012 r. i poświęcone było rozwojowi współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z miasta Zamość i regionu Schwabisch Hall w Niemczech.
Dyskusja panelowa dotyczyła reformy systemu kształcenia zawodowego w Polsce i Zamościu. W panelu udział wzięli między innymi Anna Janiszewska-Dudek, wicekurator lubelski oraz dr Krzysztof Symela z Instytutu Technologii Eksplatacji - Instytut Badawczy (Radom), eskspert kaształcenia zawodowego, dr Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość.

I Zamojskie Forum Gospodarcze zorganizowane zostało w 2011 roku w ramach projektu "Podstrefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych", który współfinansowany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.